A:

Šuškovićeva 76, 10 040 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 2986 460 E: niveto@niveto.hr

Dodatne opcije

Dodatne opcije

S obzirom na činjenicu da je, regulirajući fekvenciju i amplitudu, moguće kreirati više vrsta valova uz ovaj proizvod nudimo i stanicu za upravljanje, odnosno pamćenje prethodno isprogramiranih načina rada (valova). Također je moguće samu ljusku lopte iskoristiti za promidžbu firme, branda ili bilo čega drugog. U aqua parkovima lopta se koristi kao atrakcija koja dopušta i podnosi teret na sebi te na taj način simulira rodeo.